Home /

Advertisement

Jadwal Rencana Terbit 21 & 23 Oktober 2019

Jadwal Rencana Terbit 21 & 23 Oktober 2019

11 October 2019

NON KOMIK
1. Aku Suka Buah!- Li Ya Chen
2. Aku Suka Sayur!- Li Ya Chen

KOMIK
1. I Want to Eat Your Pancreas 02 - tamat- YORU SUMINO / IDUMI KIRIHARA
2. Ran The Beautiful Flower 03- AMMITSU
3. No Longer Heroine 07- MOMOKO KODA
4. Hello!! My Baby 01- SHINO KAWADA
5. Dreamin Sun 10 - tamat- ICHIGO TAKANO
6. Yagami-kun, You' re So Mean! 02- SAKI AIKAWA
7. Okitenemuru - The Awaken 06- HITORI RENDA
8. Hibiki - Kiat Menjadi Novelis 03- MITSUHARU YANAMOTO
9. AKASHA : After The Rain 03- JUN MAYUZUKI
10. AKASHA : Hitotsubana - The Cursed Flower 05- MINAMI

 

Publication Date

Advertisement

Google